Parterapi

Par vælger at gå i parterapi af mange forskellige årsager. Nogen kommer pga. mange konflikter. Andre kommer fordi de mangler nærhed og forbindelse og oplever at livet sammen handler for meget om praktik og pligter. Nogen kommer fordi de er i tvivl om de ønsker at fortsætte forholdet. Andre kommer fordi de ønsker at skabe gode rammer for et brud i familien. Der kan være mange grunde til at det kan give mening at prioritere at få støtte til at fokusere på og udvikle jeres forhold.

Tilgang

Jeg arbejder ud fra metoden emotionsfokuseret parterapi, som jeg er uddannet i ved Jette Simon og Lone Algot. Det primære formål med EFT parterapi er at arbejde med at styrke jeres relation til hinanden, dvs. skabe et mere trygt og kærligt parforhold,  og gennem terapien støtte jer i at ændre på de negative mønstre, som I oplever at side fast i, og som er ødelæggende for jeres parforhold. 

Sammen arbejder vi med at I kan blive bevidst om jeres egne og den andens reaktioner og følelser og de mønstre, der er opstået i jeres parforhold. Det handler om at skabe mulighed for at række ud og gå i kontakt med hinanden, når I rammes af svære følelser (ofte koblet til erfaringer fra tidligere relationer), så I kan få mulighed for sammen at håndtere det, der er svært. I terapien vil vi ofte have fokus på at undersøge en konkret situation/konflikt og gå dybere ind i de reaktioner og følelser, I hver især har, for at skabe bedre grundlag for at forstå hvordan jeres mønster fungerer, og hvad i hver især og sammen kan gøre for at at forandre det.

Et forløb starter typisk op med en fælles samtale og derefter 1-2 individuelle samtaler med hver af jer, hvorefter vi mødes samlet igen.

Pris

1575 kr. for sessioner à 75 min.

Styrken ved Emotionsfokuseret Parterapi

  • Emotionsfokuseret parterapi er en metode, som er dybt forankret både i forskning og praksis.
  • Emotionsfokuseret parterapi er som metode nøje defineret og beskrevet, så parterapeuten har et “kort”, der viser vejen frem gennem arbejdsprocesser i terapien, som skaber reelle forandringerne i parforhold.
  • EFT har gennem mere end 30 år været underlagt nøje empiriske undersøgelser, og er godkendt af American Psychological Association (APA) som empirisk  understøttet metode til parterapi.
  • EFT er blevet afprøvet med par med mange forskellige former for problemstillinger.

Læs mere her;https://dkceft.dk/

Book din tid online her, eller send en mail til metteambeck@protonmail.com