Parterapi

Par vælger at gå i parterapi af mange forskellige årsager. nogle kommer pga. mange konflikter. andre kommer fordi de mangler nærhed og forbindelse og oplever at livet sammen handler for meget om praktik og pligter. Nogle kommer fordi de er i tvivl om de ønsker at fortsætte forholdet. Andre kommer fordi de ønsker at skabe gode rammer for et brud i familien. Der kan være mange grunde til at det kan give mening at prioritere at få støtte til at fokusere på og udvikle jeres forhold.

Tilgang

I parterapi arbejder jeg med udgangspunkt i tilknytningsteori, dvs at vores tidlige erfaringer med relationer bliver båret med ind i parforholdet. Parforholdet er ligeså vigtigt for os som de allertidligste relationer med vores omsorgspersoner.

Samlet set handler det om at I kan blive bevidst om egne og hinandens reaktioner og følelser og de mønstre, der er opstået i jeres parforhold. Det handler om at skabe mulighed for at række ud og gå i kontakt med hinanden, når I rammes af svære følelser (ofte koblet til erfaringer fra tidligere relationer), så I kan få mulighed for sammen at håndtere det, der er svært. I terapien vil vi ofte have fokus på at undersøge en konkret situation/konflikt og gå dybere ind i de reaktioner og følelser, I hver især har, for at skabe bedre grundlag for at forstå hvordan jeres mønster fungerer, og hvad i hver især og sammen kan gøre for at at forandre det.

Metodisk anvendes elementer og øvelser fra emotionsfokuseret terapi. 

Pris

1500 kr. for sessioner à 75 min.

7 sessioner til 9000 kr., såfremt der betales samlet efter første session.

Book din tid online her, eller send en mail til metteambeck@protonmail.com